Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульХөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн 2012-2013 оны хичээлийн жилд эчнээ ангид дараахи мэргэжлүүдээр оюутан элсүүлнэ

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн 2012-2013 оны хичээлийн жилд эчнээ ангид дараахи мэргэжлүүдээр оюутан элсүүлнэ

2012-09-13 00:00:00

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн 2012-2013 оны хичээлийн жилд эчнээ ангид дараахи мэргэжлүүдээр  оюутан элсүүлнэ

Эчнээ ангид элсэхийг хүсэгчид (бүрэн дунд болон тусгай дунд) боловсролтой  бол 4.5 жилээр, (бакалаврын) зэрэгтэй бол 2.5 жилээр дараах мэргэжлүүдээр элсүүлэн суралцуулна. Үүнд:

 • Таваар судлал /БНМС/
 • Үйлдвэрлэлийн менежмент (мал аж ахуй) /БНМС/
 • Зоо-инженер технологи /БНМС/
 • ХАА-н машин механизмын ашиглалт /ИС/
 • Инженер механик /ИС/
 • Агрономи /АБС/
 • Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн үнэлгээ /АБС/
 • Газар зохион байгуулалт /АБС/
 • Бизнесийн менежментг /ЭЗБС/
 • Нягтлан бодох бүртгэл /ЭЗБС/
 • Маркетинг менежмент /ЭЗБС/
 • Байгалийн аялал жуулчлал /БУС/

Бакалаврын зэрэгтэй бол 2.5 жилээр Бямба гаригийн ангид дараах мэргэжлүүдээр суралцуулна. Үүнд:

 • Бизнесийн менежмент
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Маркетинг менежмент

Нэг. Элсэхийг хүсэгчдийг бүртгэх

 • Элсэлтийн бүртгэлийг Улаанбаатар хотод 2012 оны 09-р сарын 17-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 21-ны өдрийг дуустал явуулна. Бүртгэл бүрэлдэхүүний сургуулийн сургалтын албанд явагдана.
 • Элсэхийг хүсэгчид бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлсэн байна.

Үүнд: 4,5 жилийн сургалтаар бүртгүүлэхдээ:

 • Батламж карт  
 • Боловсролын үнэмлэх,  гэрчилгээ, диплом
 • Суралцагчийн хувийн хэрэг
 • Иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар
 • 3*4 хэмжээтэй зураг  - 2 хувь /2012 оны/
 • Бүртгэлийн хураамж 5000 төгрөг

  2,5 жилийн сургалтаар бүртгүүлэхдээ:

 • Их, дээд сургууль төгссөн диплом
 • Иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар
 • 3*4 хэмжээтэй зураг  - 2 хувь /2012 оны/
 • Бүртгэлийн хураамж 5000 төгрөг

  Бямба гаригийн ангид бүртгүүлэхдээ:

 • Их, дээд сургууль төгссөн диплом
 • Иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар
 • 3*4 хэмжээтэй зураг  - 2 хувь /2012 оны/
 • Бүртгэлийн хураамж 10000 төгрөг

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорхи хаягаар холбогдон авна уу.

 Хаяг: Улаанбаатар хот, Зайсан - 17023

Факс: 976-11-341770

E-mail: acad_pol@msua.edu.mn                  

Web: http://www.msua.edu.mn

Утас: 341753 /БНМС/, 345662 /ИС/, 341490 /АБС/, 341751 /ЭЗБС/, 341654 /БУС/


Онцлох мэдээ

Бусад мэдээлэл

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас:976-75107777, 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn