Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульХөдөө аж ахуйн их сургууль

Магистрантур, докторантурт элсэлт авч байна.

Магистрантур, докторантурт элсэлт авч байна.

2015-08-25 10:56:57

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МАГИСТР,ДОКТОРЫН СУРГУУЛЬ
 
МАГИСТРАНТУР, ДОКТОРАНТУРТ ЭЛСЭЛТ АВЧ БАЙНА.
 
СУРАЛЦАХ УРИЛГА
 
ХААИС-ийн Магистр, докторын сургууль 2015-2016 оны хичээлийн жилийн намар магистрантур, докторантурт  элсэн суралцах хүмүүсийг урьж байна.
 
Бүртгэл:  2015 оны 8 дугаар сарын 24-нөөс 9 дүгээр сарын 7-ны хооронд ХААИС-ийн хичээлийн төв байр,  203 тоот өрөөнд ирж бүртгүүлнэ үү.
Элсэлтийн шалгалт:  Элсэгчид мэргэжил болон англи хэлний шалгалт өгнө.  Мэргэжлийн шалгалтыг тухайн шинжлэх ухааны чиглэлээр ярилцлага хэлбэртэйгээр, гадаад хэлний шалгалтыг тестээр 2015 оны 9 дүгээр сарын 9-нд, мэргэжлийн шалгалтыг ярилцлага хэлбэртэйгээр 2015 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдрүүдэд авна.
 
Магистрантур, докторантурын сургалт 2015 оны 10 дугаар сарын 5-д эхэлнэ
                
Элсэхийг хүсэгчид дараах материал бүрдүүлнэ.
             Үүнд:
1.    Элсэгчийн анкет, загварыг / http: //graduate.msua.edu.mn / хаягаас татаж авна уу
2.    3х4 хэмжээтэй 2 хувь зураг
3.    Бакалаврын дипломын эх хувь, баталгаажуулсан хуулбарын хамт
4.    Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
5.    Докторын сургалтад элсэгчид 1.2.3.4-д зааснаас гадна магистрын диплом, баталгаажуулсан хуулбарын хамт
6.    Бүртгэл, элсэлтийн шалгалтын хураамж 20000 төгрөг, Хаан банкны 5070104239 тоот дансанд тушаасан баримт
 
Магистрант, докторантын судалгааны ажлын сэдвийг http: //graduate.msua.edu.mn  хаягаар орж үзнэ үү.
 
Лавлах утас:341868, 99106255, 91919291, 99856641
 
Магистрантурын сургалтын хөтөлбөрүүд
Д/д Судлагдахуун Индекс Хөтөлбөрийн нэр
1 0311. Эдийн засаг Е03110101 ХАА-н эдийн засаг
2 0411.Нягтлан бодох бүртгэл татвар Е04110101 Нягтлан бодох бүртгэл
3 0413.Менежментба удирдахуй Е04130201 Менежмент
4 Е04130401 Аялал жуулчлалын менежмент
5 0414. Маркетинг зар сурталчилгаа Е04140101 Маркетинг
6 0541. Математик статистик Е05410203 Математик загварчлал
7 0542.Статистик Е05420101 Статистик
8 081.Хөдөө аж ахуй Е08110101 Агрономи
9 Е08180101 Цэцэрлэгжүүлэлт цэцэгийн аж ахуй
10 Е08110301 Ургамлын аж ахуй
11 Е08110102 Селекци үрийн аж ахуй
12 Е08110105 Ургамлын нөөц био үйлдвэрлэл
13 Е08110104 Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналт үнэлгээ
14 Е08110201 Хөрс судлал
15 Е08110203 Агрохими 
16 Е08110301 Газар тариалангийн аж ахуй 
17 Е08120101 Жимс ногооны аж ахуй 
18 Е08210102 Ой үржүүлэг/Ойн аж ахуйн инженер/
19 Е07120104 Байгаль орчны хяналт үнэлгээ
20 Е07310101 Газар зохион байгуулалт
21 Е07310102 Газрын үнэлгээ ашиглалт
22 Е07310103 Газар зүйн мэдээллийн систем
23 Е07310203 Ландшафтын архитектур, төлөвлөлт
24 Е05210101 Экологи
25 Е10150101 Байгалийн аялал жуулчлал
26 Е05220202 Усны менежмент
27 Е05320103 Газрын кадастр
28 Е08110401 Зоо инженер
29 Е08110403 Зөгийн аж ахуй
30 Е08110404 Гахай шувууны аж ахуй
31 Е08110501 Мал аж ахуйн технологи
32 Е08110103 Тэжээл бэлчээр судлал
33 Е07120102 Байгалийн нөөцийн ашиглалт нөхөн сэргээлт
34 Е07120103 Бэлчээр хамгаалал, нөхөн сэргээлт
35 Е08310101 Загас үржүүлэг, аж ахуй
36 Е07220401 Таваар судлал
37 Е07110201 ХАА-н бүтээгдэхүүний хими технологи 
38 Е07210103 Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн үнэлгээ
39 Е7210101 Сүү сүүн бүтээгдэхүүн судлал
40 Е07210102  Мах, махан бүтээгдэхүүн судлал
41 Е07880201 Биотехнологи
42 Е07880202 Амьтны эд эсийн биотехнологи
43 Е07880203 Ургамлын генетик судалгаа үржүүлэг 
44 Е07880204 Үйлдвэрлэлийн микробиологи биотехнологи
45 Е07880205 Протеомикс
46 Е07880206 Геномикс
47 Е07880207 Хүнсний биотехнологи
48 Е06180101 Биоинформатик
49 Е07880208 Хүнсний микробиологи
50 0841. Мал эмнэлэг Е08410101 Мал эмнэлгийн эмнэл зүй
51 Е08410102 Мал эмнэлгийн эм зүй
52 Е08410104 Мал эмнэлгийн ариун цэврийн хяналт үнэлгээ
53 Е08410105 Мал амьтны халдварт өвчин, эмгэг судлал
54 Е08410106 Мал эмнэлгийн паразит өвчин судлал
55 0713.Цахилгаан эрчим хүч Е07130501 ХАА-н цахилгаан хангамж
56 0715. Механик төмөрлөгийн үйлдвэрлэл Е07150104 Механик инженер
57 Е07150402 Газар тариалангийн усжуулалтын тоног төхөөрөмж
58 Е07150105 Машин механизмын ашиглалт
59 0613.Программ хангамж, хөгжүүлэлт ба шинжилгээ Е06130201 Программ хангамж

 

Докторантурын сургалтын хөтөлбөрүүд
Д/д Судлагдахуун Индекс Хөтөлбөрийн нэр
1 0411.Бизнес ба удирдахуй F04110101 Нягтлан бодох бүртгэл
2 F04130201 Менежмент
3 Е04130401 Аялал жуулчлалын менежмент
4 0414. Маркетинг зар сурталчилгаа F04140101 Маркетинг
5 054. Математик статистик F05410203 Математик загварчлал
6 0542.Статистик F05420101 Статистик
7 081.Хөдөө аж ахуй F08110101 Агрономи
8 F08180101 Цэцэрлэгжүүлэлт цэцэгийн аж ахуй
9 Е08110301 Ургамлын аж ахуй
10 F08110102 Селекци үрийн аж ахуй
11 F08110104 Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналт үнэлгээ
12 F08110201 Хөрс судлал
13 F08110203 Агрохими 
14 F08110301 Газар тариалангийн аж ахуй 
15 F08120101 Жимс ногооны аж ахуй 
16 F07310101 Газар зохион байгуулалт
17 F08110401 Зоо инженер
18 F08110403 Зөгийн аж ахуй
19 F08110404 Гахай шувууны аж ахуй
20 F08110501 Мал аж ахуйн технологи
21 F08110103 Тэжээл бэлчээр судлал
22 F07120104 Байгаль орчны хяналт үнэлгээ
23 F07220401 Таваар судлал
24 F07210101 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн  судлал
25 F07210102 Мах махан бүтээгдэхүүн судлал
26 F07210103 Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн үнэлгээ
27 F07880201 Биотехнологи
28 F07880202 Амьтны эд эсийн биотехнологи
29 F07880203 Ургамлын генетик судалгаа үржүүлэг 
30 F07880204 Үйлдвэрлэлийн микробиологи биотехнологи
31 F07880206 Геномикс
32 F06180101 Биоинформатик
33 0841 . Мал эмнэлэг F08410101 Мал эмнэлгийн эмнэл зүй
34 F08410104 Мал эмнэлгийн ариун цэврийн хяналт үнэлгээ
35 F08410105 Мал амьтны халдварт өвчин, эмгэг судлал
36 F08410106 Мал эмнэлгийн паразит өвчин судлал
37 0715. Механик төмөрлөгийн үйлдвэрлэл F07150104 Механик инженер
38 F07150105 Машин механизмын ашиглалт

Онцлох мэдээ

Бусад мэдээлэл

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас:976-75107777, 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn