Page 1 - the ultimate move for powerful legs
P. 1

9 О Н Ы Т А В Д У Г А А Р С А Р Ы Н | №
                 2 0 1                0 6    0 4   / 2 3 5 4 /
                                                  ШИНЭ
     М  НГОЛЫН ХӨДӨӨ


            МОНГОЛЫН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН УУГАН ХЭВЛЭЛ
                          1 9 6 1 - 2 0 1 9 ОН
    ИННОВАЦ МОНГОЛД                               ИННОВАЦАД ХАМТЫН             ИННОВАЦЫН БОДЛОГЫН ШИНЭЧЛЭЛ                АЖИЛЛАГАА НЭН ЧУХАЛ
                                          Энэ удаагийн  “Онцлох
    РЕДАКЦИЙН БУЛАН                               ярилцлага ” булангаараа
                                          Монголын инновацын
                                          өнгийг тодорхойлогч
       Инновац гэх харь үг Монголын үгсийн санд нутагшаад удаагүй. Хөгжлийн  Хөдөө аж ахуйн их
    түвшнээр ч маруухан. Гэтэл мэдлэгийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах тухай  сургуулийн дэргэдэх
    уг ойлголт өдгөө дэлхий нийтийн хөгжлийн түвшинг тогтоодог болчихоод
    байна. Инновац, өндөр технологийг амьдралд хэрхэн нэврүүлэн ашиглаж     “Хөдөө аж ахуйн эдийн
    байна вэ гэдгээрээ улс орнууд өрсөлдөж хүн төрөлхтний амьдралд цоо шинэ   засаг , инновац хөгжлийн
                                          төв " -ийн захирал
    хувьслуудыг хийсээр.
                                          А .Бакейтай хийсэн

       Монгол Улс 2012 онд Инновацын бие даасан хуультай болсон. Хүнээр бол ярилцлагыг хүргэж байна .
    инновац 7-хон настай хүүхдээрэй. 7 нас хүрэхдээ энэ салбар хөлд, хийгээд        Үргэлжлэл 9 нүүрт
    хэлд орохын тулд нэг бус нэлээн хэдэн удаа унаж өвдгөө шалбалсан. Гэхдээ
    Монгол Улсын ирээдүйг бүтээх “инновац” гэх бяцхан хүүгийн ... “Хөлийг нь
    дөрөөнд, Гарыг нь ганзаганд хүргэх” зайлшгүй шаардлага бий. Үүний тулд нэн
    түрүүний хийх ёстой ажлын нэг бол хууль эрх зүйн орчин буюу тоглоомын
    дүрмээ улам боловсронгуй болгох юм. 7 хаврыг ардаа үдсэн Инновацын тухай

    хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах дараах хэрэгцээ шаардлага үүсээд байна.

    Үргэлжлэл 3 нүүрт

                            1
   1   2   3   4   5   6